Centrum Kształcenia Ustawicznego
jesteś tutaj: typy szkół

szukaj w serwisie: Szukaj

Szkoły dla dorosłych

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu jest publiczną placówką edukacyjną, w której kształcimy osoby dorosłe (czyli takie, które w roku kalendarzowym ukończyły 18 lat, bądź-w szczególnych sytuacjach, po okazaniu wymaganych dokumentów i za zgodą Dyrektora CKU- mają ukończonych 16 lat).

U nas:

  1. uzupełnisz wiedzę na szczeblu podstawowym w:
    •  Gimnazjum dla Dorosłych
  2. uzyskasz średnie wykształcenie i zdasz maturę w:
    • Liceum Ogólnokształcącym

Naszym zadaniem jest poszerzenie Twojej wiedzy lub jej uzupełnienie oraz przełamanie dotychczasowej niechęci wobec szkoły, dlatego w procesie kształcenia:

  • uwzględniamy indywidualne potrzeby słuchacza,
  • aktywizujemy Go do samodzielnej pracy,
  • chętnie z Nim współpracujemy,
  • jesteśmy otwarci na Jego problemy (nie tylko związane z nauką).

Jesteśmy szkołą bezpłatną!

CKU dysponuje szeroko rozwiniętą bazą dydaktyczną (pracownie komputerowe i językowe, ciekawie wyposażone sale dydaktyczne, szkolna biblioteka z bogatym księgozbiorem i dostępem do internetu).
Ponadto zapewniamy profesjonalizm w nauczaniu, gdyż zajęcia edukacyjne prowadzą wykwalifikowani nauczyciele o bogatym i wieloletnim doświadczeniu zawodowym, którzy chętnie udzielają wsparcia w rozwiązywaniu problemów.

Wraz z pedagogami szkolnymi opracowaliśmy programy wychowawcze, dające pozytywne rezultaty, współpracujemy z różnymi instytucjami, organizujemy życie społeczne szkoły w celu zintegrowania  słuchaczy, na bieżąco wdrażamy narzucone przez MEN programy nauczania.

Organizujemy również zajęcia pozaszkolne, takie jak: kursy kwalifikacyjne, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.

powrót

mapa serwisu
Centrum Kształcenia Ustawicznego, 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73, tel. 71 798-67-01 (centrala)