Centrum Kształcenia Ustawicznego
jesteś tutaj: typy szkół | kształcenie zawodowe

szukaj w serwisie: Szukaj

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych – ukończenie szkoły umożliwia zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego w następujących zawodach:

  • kucharz małej gastronomii (nauka trwa dwa lata),
  • sprzedawca (nauka trwa dwa lata),
  • mechanik samochodowy (nauka trwa trzy lata),

oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Po jej ukończeniu absolwent może podjąć dalsze kształcenie.

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym.

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowane są osoby, które w roku kalendarzowym ukończyły 18 lat i są absolwentami gimnazjum. Ponadto do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym ZSZ)  dla dorosłych może być przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma ona opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Nabór dokonywany jest dwa razy w roku szkolnym:

  • w semestrze jesiennym - w sierpniu;
  • w semestrze wiosennym - w styczniu.

 

powrót

mapa serwisu
Centrum Kształcenia Ustawicznego, 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73, tel. 071 783-36-68 do 70