Centrum Kształcenia Ustawicznego
jeste¶ tutaj: fundusz socjalny

szukaj w serwisie: Szukaj

fundusz socjalnyPoniżej znajduj± się pliki:

1. Regulamin Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń socjalnych obowi±zuj±cych w Centrum.

2. Wnioski o pożyczki, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku dzieci itd.

 

 

powrót

PLIKI DO POBRANIA

ANEKS nr 12 do ZF¦Spdf127
Zarz±dzenie NR CKU/ZF¦S/161/1/2016pdf93
Regulamin Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnychujednolicony 02.01.2015 r.
pdf386
Zarz±dzenie Nr CKU/ZF¦S/161/1/2014pdf39
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecipdf81
Aneks nr 9 do ZF¦Spdf170
Wniosek o przyznanie pożyczkipdf71
Progi dochodowe - dofinansowanie koloniipdf31
Wniosek o dopłatę do urlopu wypoczynkowegopdf88
Wniosek o przyznanie zapomogipdf73
Umowa pożyczkipdf53
ANEKS nr 8 do ZF¦S pdf48
Aneks nr 10 i Zarz±dzenie Dyrektora CKUpdf367
ANEKS nr 11 do ZF¦Spdf170
Zarz±dzenie Nr CKU/ZF¦S/161/3/2014pdf95
Zarz±dzenie NR CKU/ZF¦S/161/2/2016z dnia 21.12.2016 r.pdf94
ANEKS nr 13 do ZF¦Sz dnia 21.12.2016 r.pdf127
mapa serwisu
Centrum Kształcenia Ustawicznego, 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73, tel. 71 798-67-01 (centrala)