Centrum Kształcenia Ustawicznego
jesteś tutaj: fundusz socjalny

szukaj w serwisie: Szukaj

fundusz socjalny


 

GRUSZA  2019

Wnioski o dofinansowanie do wczasów pod gruszą należy składać

 do 15 czerwca 2019r.

 UWAGA! - po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane !

 

 

·       Wnioski można pobrać w sekretariacie (pok.228)  lub ze strony internetowej www.cku.wroc.pl

 

·        Przez dochód brutto rozumie się wynagrodzenie brutto (przychód) minus koszty uzyskania przychodu.

 

·        Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy dołączyć zaświadczenia o dochodach swoich, jak i pozostałych uprawnionych członków rodziny uzyskujących dochody, i prowadzących wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe, tj:

 

a)    zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za rok ubiegły oraz innych świadczeń np. alimentów,

 

b)    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – osobom deklarującym brak dochodu, przyjmuje się minimalny dochód, od którego płaci się składki ZUS.

 

 

Dofinansowanie do wczasów pod gruszą wypłacane jest do końca lipca każdego roku.

wniosek do pobrania  

 


 

 

Poniżej znajdują się pliki:

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych obowiązujących w Centrum.

2. Wnioski o pożyczki, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku dzieci itd.

3. Zarządzenie Nr CKU/ZFŚS/161/3/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2018 r. 

powrót

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecipdf81
Wniosek o przyznanie pożyczkipdf71
Progi dochodowe - dofinansowanie koloniipdf31
Wniosek o przyznanie zapomogipdf73
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychpdf386
gruszapdf219
ANEKS nr 15 do ZFŚS z dn. 22-05-2018pdf130
Zarządzenie Nr CKU/ZFŚS/161/3/2018 pdf93
Umowa pożyczkipdf140
Aneks nr 14 do ZFŚS - Progi dochodowe uprawniające do otrzymania zapomogi od 01.03.2018pdf128
mapa serwisu
Centrum Kształcenia Ustawicznego, 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73, tel. 71 798-67-01 (centrala)